ABN AMRO heeft van het financiële klachteninstituut Kifid de opdracht gekregen om de rente op haar doorlopende kredieten te herberekenen, omdat die niet is meegedaald met de marktrente. Gaat dit ook gelden voor creditcardmaatschappijen?

Woekerrente op doorlopende kredieten

Er is al langere tijd veel te doen rondom de rente die sommige kredietverstrekkers in rekening hebben gebracht over doorlopend kredieten. De rente op een doorlopend krediet is variabel en zou daarom moeten meebewegen met de marktrente, zo oordeelde het Kifid. Dat is in de laatste jaren bij een fors dalend renteniveau niet gebeurd. Klanten hebben daardoor veel te veel rente betaald.

Klachten bij Kifid

Een aantal consumenten kwam hiertegen in opstand met een klacht bij het Kifid. Deze consumenten zijn in het gelijk gesteld: voor de labels van kredietconcern Crédit Agricole werd een compensatieregeling ingesteld. Deze uitspraak is nu ook gedaan in een zaak van een klant tegen ABN AMRO - ook deze bank moet de rente herberekenen en het teveel betaalde bedrag terugbetalen aan de klant. Hieruit zal waarschijnlijk een massaclaim volgen waarmee de bank miljoenen euro's zal moeten compenseren.

Variabele rente op creditcardschuld

Ook de rente die je betaalt over een creditcardschuld is variabel: het tarief kan op ieder moment bijgesteld worden door de creditcardmaatschappij. Je kunt je dus afvragen of het oordeel over de rentecompensatie van Kifid wellicht ook van toepassing is op creditcardschulden.

Vaak maximale kredietvergoeding

De rente die een creditcardmaatschappij int over openstaande schulden is bij veel cards gelijk aan de maximale kredietvergoeding die wettelijk is toegestaan. Die was jarenlang 14% en is in augustus 2020 vanwege de coronacrisis tijdelijk verlaagd naar 10%. Dat was in eerste instantie tot 1 maart - deze periode is recent verlengd tot ten minste 1 september 2021.

Creditcards met lagere rente dan maximum

Het lijkt niet te verwachten dat de houder van creditcards waarover de maximale kredietvergoeding in rekening gebracht wordt kan rekenen op compensatie. Voor creditcards met een lagere rente kan dit wellicht wel van toepassing zijn, als deze rente niet is meegedaald met de marktrente.

Compensatie voor te hoge kredieten

In 2017 is er wel sprake geweest van een compensatieregeling voor creditcardkredieten. Het ging daarbij om creditcardbedrijf ICS, dat klanten moest compenseren voor het feit dat ze te hoge kredieten had verstrekt. Daarbij ging het dus niet om te hoge rente maar om te hoge bedragen die waren uitgeleend. De rente die in rekening gebracht is over de teveel uitgeleende bedragen is toen gecompenseerd.