De aanvraag van een creditcard betekent meestal dat u een kredietfaciliteit aanvraagt. Een prepaid creditcard kent geen krediet, de meeste andere cards wel. Bij een kredietaanvraag hoort een BKR toets.

Direct creditcards vergelijken

Verplichte BKR toets

In Nederland is het voor kredietverstrekkers verplicht om een BKR toets te doen voordat ze een krediet verlenen. Deze verplichting is er om te voorkomen dat consumenten zich te zwaar in de schulden steken, met alle problemen van dien. Ook beschermt de BKR toets de kredietverstrekker. Die wil het uitgeleende geld immers graag terugzien.

Bureau Krediet Registratie in Tiel

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze stichting uit Tiel is speciaal opgericht met als maatschappelijk doel het nastreven van een financieel gezonde wereld. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan de leningen die in Nederland verstrekt worden vermeld.

Vermelding betalingsachterstanden

Een vermelding bij het BKR is niet negatief. Immers: alle leningen en kredietfaciliteiten staan er geregistreerd. Negatief wordt het pas als er betalingsachterstanden zijn (geweest). Die staan ook vermeld, en zorgen er meestal voor dat kredietverstrekkers een nieuwe lening meer willen verstrekken.

Een registratie bij het BKR is niet negatief - er is pas een probleem bij een achterstandscodering.

BKR en creditcards

Een creditcard kan een kredietfaciliteit zijn. In het register bij BKR staan creditcards waarbij gespreid betalen mogelijk is dus vermeld. Cards waarbij gespreid betalen niet mogelijk is staan normaal gesproken niet geregistreerd. Het bedrag dat vermeld staat is niet het bedrag dat u werkelijk gebruikt heeft maar de bestedingslimiet. Dit is namelijk het bedrag dat u ter beschikking staat om direct op te nemen.

Ook bij het aanvragen van een creditcard is het BKR van belang. Creditcardmaatschappijen doen een BKR toets op uw gegevens bij de verwerking van de aanvraag van uw creditcard. Een negatieve uitslag (betalingsachterstand) betekent in de meeste gevallen dat u de aanvraagde kaart niet krijgt.

Creditcard zonder BKR toets

Betekent een negatieve BKR-registratie dat u helemaal geen creditcard kunt krijgen? Niet helemaal. Een prepaid creditcard heeft geen kredietfaciliteit. Bij de aanvraag van een prepaid card wordt géén BKR toets gedaan, betalingsachterstanden uit het verleden hebben daar dus geen invloed. Realiseert u zich echter wel dat een prepaid card niet altijd geaccepteerd wordt, bijvoorbeeld als borg bij autohuur.

Vergelijk prepaid creditcards