Met een creditcard kunt u geld uitgeven zonder dat u het benodigde bedrag daarvoor op uw rekening heeft staan. Handig! Natuurlijk moet dat geld wel een keer terugbetaald worden.

Het terugbetalen van uw creditcard uitgaven kan op twee manieren: ineens of gespreid (in termijnen). Op deze pagina gaan we in op het gespreid betalen van een creditcardschuld.

Direct creditcards vergelijken

Rekeningoverzicht

Na het verstrijken van een maand krijgt u een overzicht van de uitgaven die u met de creditcard heeft gedaan in die maand. Daarop staan ook eventuele bijkomende kosten vermeld, bijvoorbeeld de cardbijdrage, transactiekosten of geldwisselkosten.

Binnen 21 dagen betalen

Het totaalbedrag van het rekeningoverzicht moet u doorgaans binnen 21 dagen betalen. Laat u uw creditcardnota automatisch incasseren, dan hoeft u daar niet bij na te denken (als er maar genoeg geld op uw rekening staat voor de incasso).

Gespreid betalen

Wellicht wilt of kunt u de creditcardnota niet in één keer betalen. Veel creditcards bieden daarvoor de mogelijkheid van gespreid betalen. Deze faciliteit moet u wel vooraf met uw creditcardmaatschappij hebben afgesproken.

Creditcard wordt doorlopend krediet

Bij gespreid betalen wordt uw creditcard in feite een doorlopend krediet: - een lening met een limiet - u betaalt een vast bedrag per maand voor rente en aflossing - u mag vrij extra aflossen en tot de limiet weer opnemen.

Maakt u gebruik van gespreid betalen, dan heeft u daarna niet meer de gehele bestedingslimiet tot uw beschikking. De creditcardschuld blijft immens openstaan en neemt een deel van de limiet in beslag.

Geld lenen kost geld

Zodra u uw creditcardschuld gespreid gaat terugbetalen wordt het rentevrije krediet van de creditcard dus een echte lening. Een lening die niet meer rentevrij, niet meer gratis is. Er wordt dan rente in rekening gebracht over het openstaande bedrag.

Hoge rente op creditcard

De rente die creditcardmaatschappijen rekenen bij gespreid betalen is verre van laag - meestal zitten ze op of vlakbij de maximale wettelijke rente. De rente die in rekening gebracht wordt over een openstaande creditcardschuld is vaak hoger dan de rente over een doorlopend krediet.

De rente die u betaalt over uw creditcardschuld is vaak de maximale rente.

Bij een doorlopend krediet is de rente veel lager!

Rente doorlopend krediet is lager

Het is qua kosten dan ook voordeliger om de schuld over te hevelen naar zo'n doorlopend krediet. Nog beter is vaak om te kiezen voor een persoonlijke lening. Bij deze leenvorm is de rente vaak nog wat lager dan bij het doorlopend krediet en weet u zeker dat u de gehele lening binnen de looptijd helemaal aflost. Houd er echter wel rekening mee dat u niet op verschillende plekken hoge schulden laat oplopen - daarmee kunt u behoorlijk in de problemen komen.