Met een creditcard (geen prepaid card) kunt u geld uitgeven dat niet van u is. U koopt op krediet: de uitgegeven bedragen betaalt u later terug aan de creditcardmaatschappij. Dit kunt u niet onbeperkt doen. Een creditcard heeft meestal een bestedingslimiet.

Creditcards vergelijken

Maximaal bedrag per maand

Uw bestedingslimiet is het maximale bedrag dat u per maand aan betalingen kunt doen met uw creditcard. Het is het bedrag dat u aan creditcardschuld kunt opbouwen in een maand. Aan het eind van de maand betaalt u het uitgegeven geld terug en komt de bestedingslimiet weer tot uw beschikking.

Overschrijding van uw bestedingslimiet

Heeft u met uw kaart zoveel uitgaven gedaan dat de bestedingslimiet bereikt is? Dan zal een volgende betaling met uw kaart geweigerd worden door de creditcardmaatschappij. Er is pas weer ruimte voor uitgaven als (een deel van) de schuld aan de creditcardmaatschappij is afgelost.

Na het bereiken van uw bestedingslimiet worden volgende betalingen met uw creditcard geweigerd.

Bestedingslimiet en gespreid betalen

Er zijn twee mogelijkheden voor het terugbetalen van het geld dat u heeft uitgegeven: ineens afrekenen of gespreid betalen. Bij gespreid betalen blijft het bedrag dat u nog niet heeft afbetaald als schuld openstaan. Het verschil tussen de openstaande schuld en uw bestedingslimiet is het bedrag dat u daarna nog kunt uitgeven met uw creditcard.

Hoogte bestedingslimiet

De hoogte van uw bestedingslimiet wordt bij veel creditcards bepaald door uw (bruto) inkomen. Er zijn ook kaarten met een standaard bestedingslimiet. Deze limiet kan eventueel verhoogd worden als u daarom vraagt. Daarvoor neemt u dan contact op met de creditcardmaatschappij.

Wilt u een hogere bestedingslimiet? Vraag bij uw creditcardmaatschappij of uw limiet hoger kan en mag.