Elke uitgave die u met uw creditcard doet wordt 'voorgefinancierd' door de creditcardmaatschappij. U geeft dus geld uit dat niet van u is, het is geleend geld. Dat geld moet u natuurlijk terugbetalen.

Creditcards vergelijken

Termijn voor terugbetalen

Na afloop van een maand krijgt u een overzicht met uw creditcard uitgaven. Op dit overzicht staan ook de eventuele kosten die bij u in rekening zijn gebracht. Na ontvangst van het overzicht heeft u een termijn van 21 dagen om het totaalbedrag aan de creditcardmaatschappij te betalen. Vaak wordt het automatisch van uw bankrekening afgeschreven - dan moet u zorgen voor voldoende saldo. Het betalen kan echter ook handmatig. Het moet in ieder geval binnen de aangegeven termijn.

Gespreid betalen

Kunt of wilt u het bedrag niet in één keer betalen? Er zijn veel creditcards met de mogelijkheid om gespreid te betalen. Wanneer u deze afspraak heeft gemaakt, gaat het gespreid betalen van uw creditcardschuld automatisch in als u niet binnen de termijn van 21 dagen betaald heeft. Heeft u deze afspraak niet gemaakt? Dan kunt u te maken krijgen met een boete.

Boete bij te laat betalen

Betaalt u het openstaande saldo op uw creditcardoverzicht niet (geheel) binnen 21 dagen, en heeft u geen regeling voor gespreid betalen? Dan krijgt u een boete van de creditcardmaatschappij. Die boete is pittig: vaak 1 of 2% van het openstaande saldo. 

Te laat betalen levert een pittige boete op. Door deze boete en de vertragingsrente loopt de creditcardschuld snel op.

Vertragingsrente

U krijgt niet alleen een boete opgelegd. Ook de renteberekening loopt door - we noemen dat nu vertragingsrente. Op deze manier wordt uw creditcardschuld snel hoger.

Creditcard geblokkeerd

Lukt het de volgende maand nog steeds niet om het openstaande bedrag (plus de inmiddels bijgeschreven boete en opgelopen vertragingsrente) te betalen? Houd er dan rekening mee dat uw creditcard geblokkeerd wordt. Om deze te laten deblokkeren is het betalen van het totale bedrag dan misschien niet meer voldoende. Op dat moment zal de creditcardmaatschappij wellicht ook uw financiële situatie opnieuw gaan beoordelen.