Voor het aanhouden en gebruiken van een creditcard betaalt u kosten. De meest in het oog springende kosten bij het vergelijken van creditcards zijn die van de jaarbijdrage.

Kosten creditcards vergelijken

Abonnement

De jaarbijdrage kunt u zien als een soort 'abonnement'. U betaalt deze kosten ieder jaar opnieuw voor het recht om de creditcard te gebruiken. Maakt u geen gebruik van uw card? De jaarbijdrage moet u toch betalen, totdat u de creditcard opzegt.

De jaarbijdrage blijft u betalen tot opzegging - ook als u de card niet gebruikt.

Grote verschillen

De hoogte van de jaarbijdrage van verschillende creditcards loopt enorm uiteen. Een basis creditcard hoeft niet veel te kosten, terwijl voor de meest uitgebreide cards een jaarbijdrage van honderden euro's wordt gerekend. 

Kosten en faciliteiten

Vanzelfsprekend is er een sterk verband tussen de hoogte van de jaarbijdrage en de faciliteiten die geboden worden. Een duurdere card heeft doorgaans een hogere bestedingslimiet, soms zelfs helemaal géén limiet. Ook de verzekeringen bij de creditcard worden uitgebreider naarmate de jaarbijdrage oploopt, net als de overige faciliteiten.

Overige kosten

De jaarbijdrage is meestal niet het enige dat u kwijt bent aan kosten voor uw creditcard. Kiest u voor gespreid betalen, dan wordt er rente in rekening gebracht. Bij te laat betalen kan er sprake zijn van een boete. Daarnaast zijn er diverse kosten die afhankelijk zijn van de manier waar op u de creditcard gebruikt.